Materiály používané na vrata

Vrata jsou velice intenzivně vystavena nepřízni povětrnostních podmínek a požadavky na materiály jsou tedy poněkud náročnější. Estetická stránka musí často do jisté míry ustoupit požadavkům na odolnost vůči těmto povětrnostním vlivům i mechanickému opotřebení. Mezi stěžejní suroviny na výrobu vrat patří dřevo a kov či jejich kombinace.

Vrata železná

Dnes jsou čistě železná vrata používána tam, kde nároky na funkčnost převažují nad nároky estetickými. K hlavním přednostem železných vrat patří pevnost, odolnost a snadná údržba. Korozi zabráníme nátěrem speciální nátěrovou hmotou jednou za tři či čtyři roky. I železná vrata však mohou být estetickým skvostem. Pokud vyhledáte služby některého z uměleckých kovářů a sdělíte mu svoji představu, můžete mít vrata svých snů. V minulosti se vyznačovala mřížovaná železná vrata propracovanými estetickými prvky i v objektech průmyslových. Mohli jste se tak setkat s důmyslným tvarováním železných prutů vrat a někdy i s ornamenty napodobujícími například rostlinnou říši. Dnes se klade důraz především na co nejnižší pořizovací náklady a účelnost.

Vrata dřevěná

Dřevo se při výrobě vrat používá dnes již většinou jen v kombinaci s kovem. Klasickým případem jsou vrata s železným rámem, u kterých je jako výplň použito desek. V závislosti na požadavcích majitele na soukromí je pak dřevěná výplň buď zcela kompaktní, nebo s mezerami.
Celodřevěná vrata jsou především spjata s českým venkovem, jehož jsou neoddělitelnou součástí. Typickým rysem českých venkovských vrat byl v minulosti horní obloukovitý tvar, který byl stylizován do podoby paprsků slunce. S takovými dřevěnými vraty, které jsou de facto uměleckým dílem truhlářů, se můžeme ještě dnes setkat na jihočeském venkově a v některých vesnicích úrodné Hané.